Для створення та редагування статті у модулі Бази знань HelpDesk системи використовується зручний редактор. Це допоможе, наприклад, додати необхідний медіаконтент в інструкції для користувачів та висвітлити найважливіші моменти організації якісної підтримки клієнтів. Також можна прикріплювати файли, доступні для завантаження.